Виличен позиционер

Виличен позиционер–  прикачно устройство, чрез което се събират и раздалечават вилиците

ЗАПИТВАНЕ

Описание

Виличният позиционер позволява преместване на вилиците на мотокара встрани без да се мести машината.

Спестяват време за обработване на товарите, гориво и износване на гумите на машината.

Отстраняват трудностите при позиционирането на товара.