Управител „ШЕНКЕР“ ЕООД

При възникнали аварии „КАРИ М87“ ЕООД винаги реагира бързо!